Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15

НПО Профил

Съюз на българските спасители

Съюз на българските спасители

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Костадин Карамитов

Членове на управителния орган

Християн СтавревПетър Карамитов

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.