Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

Not Сфера България

Not Сфера България

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Елица Дейкова

Членове на управителния орган

Елица ДейковаВелислава Шуманова