Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
04

НПО Профил

Народно читалище ”Хамалогика 2014”

Народно читалище "Хамалогика 2014"

Читалище
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Мина СпасоваРосен Славов