Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27

НПО Профил

Защита правата на децата

Защита правата на децата

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Йордан Тодоров

Членове на управителния орган

Йордан ТодоровЛили ТодороваПламен Ножаров