Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
24

НПО Профил

Карин дом

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Мая Донева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.