English   14277 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 258 (0,1720 секунди)
 
ОП Д

НЧ "Просвета-1930"

Област: Шумен
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Социални услуги; Читалищни дейности
ОП Д

Сдружение "Алтернативи"

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Регионално Туристическо Сдружение Върбица

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда
ОП

Общински съюз за стопанска инициатива-шумен

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Център на нестопанските организации-Шумен

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Местни инициативни групи; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП Д

Спортен карате клуб "Киокушин-Шумен"

Област: Шумен
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

Етнотолеранс

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Образование
ОП

Училищно настоятелство при СОУ "Сава Доброплодни" - Шумен

Област: Шумен
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП

Фондация "Любов и светлина за бога"

Област: Шумен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Друго
ОП

Сдружение "Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП

Бизнес център - Нови Пазар

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Екип за развитие на обществото

Област: Шумен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП

Женско ромско сдружение "Хаячи"

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Социални услуги
ОП

Надежда за всеки

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Социални услуги
ОП

Областен съвет на БЧК Шумен

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго
ОП

Сдружение за подпомагане и интегриране на малцинствата в България

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП

Сдружение "Роми - Медникари"

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Друго
ОП

Търговско-промишлена палата - Шумен

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Алтернативи, Доброволчество, Развитие - Ал-До-Ра - Шумен

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП

Алтернатива за бъдещето

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Друго
12345...13
Корекция на търсенето

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци