English   14277 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 258 (0,2033 секунди)
 
ОП

Електронно общество

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; IT развитие
ОП

Евроютс

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП

СНЦ Свят с равни права

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП

Институт за регионално развитие и квалификация

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП

За Шумен

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Околна среда
ОП

Колегиум за камерна музика "АРСМУЗИКА ШУМЕН"

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП

Агробизнес център - Бизнес инкубатор - Шумен

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
ОП

АСОЦИАЦИЯ НА СВИНЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента
ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА БОМЕСТ

Област: Шумен
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

ХАНДБАЛЕН КЛУБ - ШУМЕН 61

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА -РОКО

Област: Шумен
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПГМЕТ ХРИСТО БОТЕВ ГР. ШУМЕН

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование
ОП

РОМСКА ФОНДАЦИЯ ИСКРА

Област: Шумен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование
ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ХАНДБАЛ "ШУМЕН 98"

Област: Шумен
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

ХАНДБАЛЕН КЛУБ "ЛОКОМОТИВ"

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ "КАБИЮК"

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ-ШУМЕН

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА "АТЛЕТИК"

Област: Шумен
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "ДАН КОЛОВ"

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
ОП

КУЛТУРЕН КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
12345...13
Корекция на търсенето

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци