English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Млад репортер / Young Reporter NGO

Млад репортер / Young Reporter NGO

Сдружение – спортен клуб/федерация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
 
Видео
 

Новини

Новият ни регионален проект
Летни празници
Как да водим по-здравословен начин на живот
 

Календар

Летни празници
Как да живеем по-здравословно
Как да се справим с дезинформацията и фалшивите новини?