Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
04

НПО Профил

Асоциация за развитие на София

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

Публикации

 

Новини

 

Събития в календара

 

Библиотека

12 януари 2015
АНТИКОРУПЦИОННО РЪКОВОДСТВО за нуждите на Общинска администрация – София

Настоящото ръководство е разработено като сборник на антикорупционни практики, определения, препоръки и описания на отделни случаи. Те са обединени около типични „горещи точки” в работата на местните власти в град София, определени въз основа на интервюта, проучване на общественото мнение и анализ на медиите, проведени в рамките на проекта. Целта му е да повиши осведомеността на общинската администрация относно процедурите за превенция на това опасно явление, което е актуално за управлението на столицата по няколко причини: - В годините на прехода общината като значим собственик извърши мащабна приватизация; - През 2007 г. България стана член на Европейския съюз и бе изправена пред нови стандарти по отношение на доброто управление; - Това е най-големият град в страната, с най-развитата и разнообразна регионална икономика и с най-голям общински бюджет. - Разгледаните теми включват: - Защита на интегритета: процедури и структури (добри практики от Холандия); - Конфликт на интереси: определяне и избягване на взаимното свързване между постове, функции и произтичащи от тях интереси ; - Обществени поръчки:рискове, контрол на рисковете и прозрачност; - Общините: Типични ситуации с висок корупционен риск. Ръководството е изготвено по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво" , с финансовата подкрепа на програма “Превенция и борба с престъпността” на Европейския съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция “Вътрешни работи”. Основната цел на проекта е да анализира сегашното състояние на антикорупционните практики и документи на общинско ниво – в Столична община и районните администрации – и на тази база да създаде антикорупционна стратегия за общината, модел на годишен мониторингов доклад за борба с корупцията в общинските структури и в работата на общинската администрация с гражданите и бизнеса, както и да допринесе за повишаване на знанията и капацитета на общинските служители в противодействието на корупционни модели на действие на всяко ниво.

свали документа
21 ноември 2014
АНТИКОРУПЦИОННО РЪКОВОДСТВО за нуждите на Общинска администрация – София

Настоящото ръководство е разработено като сборник на антикорупционни практики, определения, препоръки и описания на отделни случаи. Те са обединени около типични „горещи точки” в работата на местните власти в град София, определени въз основа на интервюта, проучване на общественото мнение и анализ на медиите, проведени в рамките на проекта. Целта му е да повиши осведомеността на общинската администрация относно процедурите за превенция на това опасно явление, което е актуално за управлението на столицата по няколко причини: - В годините на прехода общината като значим собственик извърши мащабна приватизация; - През 2007 г. България стана член на Европейския съюз и бе изправена пред нови стандарти по отношение на доброто управление; - Това е най-големият град в страната, с най-развитата и разнообразна регионална икономика и с най-голям общински бюджет. - Разгледаните теми включват: - Защита на интегритета: процедури и структури (добри практики от Холандия); - Конфликт на интереси: определяне и избягване на взаимното свързване между постове, функции и произтичащи от тях интереси ; - Обществени поръчки:рискове, контрол на рисковете и прозрачност; - Общините: Типични ситуации с висок корупционен риск. Ръководството е изготвено по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво" , с финансовата подкрепа на програма “Превенция и борба с престъпността” на Европейския съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция “Вътрешни работи”. Основната цел на проекта е да анализира сегашното състояние на антикорупционните практики и документи на общинско ниво – в Столична община и районните администрации – и на тази база да създаде антикорупционна стратегия за общината, модел на годишен мониторингов доклад за борба с корупцията в общинските структури и в работата на общинската администрация с гражданите и бизнеса, както и да допринесе за повишаване на знанията и капацитета на общинските служители в противодействието на корупционни модели на действие на всяко ниво.

свали документа
29 януари 2013
Бюлетин на Асоциация за развитие на София, м. декември 2012

свали документа