Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

Посещения НПО Профил

Каритас България

Каритас България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2020 г.
Новини - 2
Събития в календара - 1

Публикации през 2019 г.
Новини - 4

Публикации през 2018 г.
Новини - 9

Публикации през 2017 г.
Новини - 2

Публикации през 2016 г.
Новини - 38
Събития в календара - 2
Разкази за НПО - 5

Публикации през 2015 г.
Новини - 53
Работа и доброволчество - 3
Обяви - 2
Позиция - 1

Публикации през 2014 г.
Новини - 43

Публикации през 2013 г.
Новини - 53
Събития в календара - 2
Позиция - 1

Публикации през 2012 г.
Новини - 12
Събития в календара - 4
Работа и доброволчество - 2
Позиция - 2

Публикации през 2011 г.
Новини - 4
Събития в календара - 7
Обяви - 1

Публикации през 2010 г.
Новини - 1
Събития в календара - 1
Обяви - 1