Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
19

Посещения НПО Профил

Асоциация УНИКАЛ

Асоциация УНИКАЛ

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2020 г.
Новини - 13
Събития в календара - 9
Обяви - 6

Публикации през 2019 г.
Новини - 20
Събития в календара - 13
Работа и доброволчество - 1

Публикации през 2018 г.
Новини - 20
Събития в календара - 16
Обяви - 1

Публикации през 2017 г.
Новини - 7
Събития в календара - 19

Публикации през 2016 г.
Новини - 10
Събития в календара - 4