Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
06

Посещения НПО Профил

Читалище.то

Читалище.то

Читалище
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2020 г.
Новини - 4
Събития в календара - 2

Публикации през 2019 г.
Новини - 12
Събития в календара - 5

Публикации през 2018 г.
Новини - 3
Събития в календара - 13

Публикации през 2017 г.
Новини - 8
Събития в календара - 15

Публикации през 2016 г.
Новини - 33
Събития в календара - 17
Работа и доброволчество - 1