Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
31

Посещения НПО Профил

Институт за изследвания на мира - Пловдив

Институт за изследвания на мира - Пловдив

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2020 г.
Новини - 8
Събития в календара - 1

Публикации през 2019 г.
Новини - 19
Събития в календара - 4

Публикации през 2018 г.
Новини - 7
Събития в календара - 8

Публикации през 2017 г.
Новини - 2
Събития в календара - 2

Публикации през 2016 г.
Новини - 1