Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
30

Посещения НПО Профил

Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ)

Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ)

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2020 г.
Новини - 1

Публикации през 2019 г.
Новини - 14
Събития в календара - 3
Работа и доброволчество - 1

Публикации през 2018 г.
Новини - 16
Събития в календара - 2

Публикации през 2017 г.
Новини - 16

Публикации през 2016 г.
Новини - 21
Събития в календара - 2

Публикации през 2015 г.
Новини - 29
Събития в календара - 2
Правни новини - 1
Позиция - 2

Публикации през 2014 г.
Новини - 18
Обяви - 3

Публикации през 2013 г.
Новини - 17
Събития в календара - 1
Обяви - 7

Публикации през 2012 г.
Новини - 5
Събития в календара - 3
Обяви - 5
Позиция - 1

Публикации през 2011 г.
Новини - 1
Събития в календара - 2

Публикации през 2010 г.
Новини - 5
Събития в календара - 6