Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
04

Посещения НПО Профил

Фондация ”Работилница за граждански инициативи”

Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2020 г.
Новини - 41
Събития в календара - 3

Публикации през 2019 г.
Новини - 114
Работа и доброволчество - 3
Обяви - 3
Позиция - 1

Публикации през 2018 г.
Новини - 147
Обяви - 7
Позиция - 1

Публикации през 2017 г.
Новини - 227
Работа и доброволчество - 1
Обяви - 5

Публикации през 2016 г.
Новини - 175
Работа и доброволчество - 1
Обяви - 9
Разкази за НПО - 2

Публикации през 2015 г.
Новини - 165
Обяви - 4
Разкази за НПО - 1
Позиция - 1

Публикации през 2014 г.
Новини - 22
Обяви - 1

Публикации през 2013 г.
Новини - 56
Събития в календара - 5
Работа и доброволчество - 1
Обяви - 2

Публикации през 2012 г.
Новини - 28
Събития в календара - 6
Обяви - 3

Публикации през 2011 г.
Новини - 4
Събития в календара - 10
Работа и доброволчество - 1
Обяви - 2

Публикации през 2010 г.
Новини - 2
Събития в календара - 10