Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
19

Посещения НПО Профил

АСТИКА

АСТИКА

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2020 г.
Новини - 1

Публикации през 2018 г.
Новини - 1

Публикации през 2017 г.
Новини - 4

Публикации през 2016 г.
Новини - 4

Публикации през 2015 г.
Новини - 2
Обяви - 1

Публикации през 2014 г.
Новини - 3
Обяви - 2

Публикации през 2013 г.
Новини - 1
Обяви - 5

Публикации през 2012 г.
Събития в календара - 1
Обяви - 4

Публикации през 2011 г.
Работа и доброволчество - 1
Обяви - 4

Публикации през 2010 г.
Събития в календара - 3
Работа и доброволчество - 1
Обяви - 4