Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
31

Посещения НПО Профил

Фондация ”Конкордия България”

Фондация "Конкордия България"

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2020 г.
Работа и доброволчество - 3

Публикации през 2019 г.
Новини - 1
Работа и доброволчество - 23

Публикации през 2018 г.
Новини - 3
Събития в календара - 1
Работа и доброволчество - 12

Публикации през 2017 г.
Новини - 12
Събития в календара - 1
Работа и доброволчество - 8

Публикации през 2016 г.
Новини - 3
Събития в календара - 1
Обяви - 1

Публикации през 2015 г.
Новини - 1
Работа и доброволчество - 2

Публикации през 2014 г.
Работа и доброволчество - 1