Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

Посещения НПО Профил

За Нашите Деца

За Нашите Деца

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2021 г.
Новини - 44
Събития в календара - 1

Публикации през 2020 г.
Новини - 120

Публикации през 2019 г.
Новини - 92
Работа и доброволчество - 14

Публикации през 2018 г.
Новини - 120
Събития в календара - 2
Работа и доброволчество - 20
Обяви - 2
Позиция - 1

Публикации през 2017 г.
Новини - 85
Събития в календара - 3
Работа и доброволчество - 22
Позиция - 1

Публикации през 2016 г.
Новини - 8
Събития в календара - 3
Работа и доброволчество - 12

Публикации през 2015 г.
Новини - 15
Работа и доброволчество - 10
Обяви - 1

Публикации през 2014 г.
Новини - 14
Позиция - 1

Публикации през 2013 г.
Новини - 5
Събития в календара - 1
Работа и доброволчество - 3
Обяви - 1

Публикации през 2012 г.
Новини - 4