Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
01

Посещения НПО Профил

Младеж за разбирателство - България

Младеж за разбирателство - България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2021 г.
Новини - 2

Публикации през 2018 г.
Работа и доброволчество - 1

Публикации през 2017 г.
Новини - 3
Събития в календара - 2

Публикации през 2014 г.
Работа и доброволчество - 1

Публикации през 2012 г.
Работа и доброволчество - 1

Публикации през 2011 г.
Работа и доброволчество - 1