Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

Посещения НПО Профил

СНЦ "Съюз на инвалидите - Дружество Пловдив"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2016 г.
Новини - 1
Събития в календара - 1

Публикации през 2015 г.
Новини - 3