Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
07

Посещения НПО Профил

Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2020 г.
Новини - 6
Позиция - 2

Публикации през 2019 г.
Новини - 4
Работа и доброволчество - 1
Позиция - 1

Публикации през 2018 г.
Новини - 13
Работа и доброволчество - 2
Обяви - 2
Позиция - 1

Публикации през 2017 г.
Новини - 17
Събития в календара - 2
Работа и доброволчество - 1
Позиция - 2

Публикации през 2016 г.
Новини - 17
Работа и доброволчество - 2
Позиция - 2

Публикации през 2015 г.
Новини - 76
Работа и доброволчество - 1
Обяви - 3
Позиция - 9

Публикации през 2014 г.
Новини - 83
Обяви - 2
Позиция - 14

Публикации през 2012 г.
Новини - 1
Обяви - 1

Публикации през 2011 г.
Събития в календара - 2
Работа и доброволчество - 1
Обяви - 3

Публикации през 2010 г.
Събития в календара - 6
Работа и доброволчество - 1

Публикации през 1970 г.
Новини - 1