Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
25

Посещения НПО Профил

Български център за нестопанско право

Български център за нестопанско право

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2021 г.
Новини - 5

Публикации през 2020 г.
Новини - 89
Правни новини - 12
Обяви - 2
Позиция - 1

Публикации през 2019 г.
Новини - 41
Работа и доброволчество - 2
Правни новини - 4

Публикации през 2018 г.
Новини - 59
Събития в календара - 1
Правни новини - 1

Публикации през 2017 г.
Новини - 84
Събития в календара - 2
Работа и доброволчество - 2
Позиция - 3

Публикации през 2016 г.
Новини - 93
Събития в календара - 1
Работа и доброволчество - 1
Правни новини - 2
Позиция - 3

Публикации през 2015 г.
Новини - 70
Работа и доброволчество - 3
Правни новини - 17
Обяви - 1
Позиция - 6

Публикации през 2014 г.
Новини - 52
Работа и доброволчество - 5
Правни новини - 15
Разкази за НПО - 1
Позиция - 3

Публикации през 2013 г.
Новини - 33
Събития в календара - 4
Правни новини - 14
Позиция - 1

Публикации през 2012 г.
Новини - 21
Правни новини - 9

Публикации през 2011 г.
Работа и доброволчество - 1
Правни новини - 4
Обяви - 1

Публикации през 2010 г.
Новини - 2
Събития в календара - 1
Работа и доброволчество - 2