Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
08

Посещения НПО Профил

Каритас София

Каритас София

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2020 г.
Новини - 8
Работа и доброволчество - 2

Публикации през 2019 г.
Новини - 4
Събития в календара - 1
Работа и доброволчество - 5

Публикации през 2018 г.
Новини - 1
Събития в календара - 2
Работа и доброволчество - 2

Публикации през 2017 г.
Работа и доброволчество - 9

Публикации през 2016 г.
Работа и доброволчество - 4

Публикации през 2015 г.
Новини - 2
Събития в календара - 1
Работа и доброволчество - 2

Публикации през 2013 г.
Новини - 1
Работа и доброволчество - 3

Публикации през 2012 г.
Новини - 1
Работа и доброволчество - 3

Публикации през 2011 г.
Обяви - 2