Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

Посещения НПО Профил

Сдружение за споделено учене ЕЛА

Сдружение за споделено учене ЕЛА

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2020 г.
Новини - 9

Публикации през 2019 г.
Новини - 15
Събития в календара - 5
Обяви - 2

Публикации през 2018 г.
Новини - 36
Събития в календара - 10
Работа и доброволчество - 1
Позиция - 1

Публикации през 2017 г.
Новини - 50
Работа и доброволчество - 1
Позиция - 2

Публикации през 2016 г.
Новини - 71
Позиция - 3

Публикации през 2015 г.
Новини - 14
Работа и доброволчество - 2

Публикации през 2014 г.
Новини - 21

Публикации през 2013 г.
Новини - 17
Позиция - 1

Публикации през 2012 г.
Новини - 4
Събития в календара - 1