Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Посещения НПО Профил

Светът на Мария

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2019 г.
Новини - 2
Събития в календара - 1

Публикации през 2018 г.
Новини - 6
Събития в календара - 2
Работа и доброволчество - 2

Публикации през 2017 г.
Новини - 1
Събития в календара - 3

Публикации през 2016 г.
Новини - 21
Събития в календара - 1
Работа и доброволчество - 2

Публикации през 2015 г.
Новини - 1

Публикации през 2014 г.
Новини - 1

Публикации през 2013 г.
Новини - 3
Работа и доброволчество - 2

Публикации през 2012 г.
Новини - 1
Работа и доброволчество - 1