Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14

Посещения НПО Профил

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ)

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2018 г.
Позиция - 1

Публикации през 2017 г.
Новини - 16
Събития в календара - 1
Работа и доброволчество - 1

Публикации през 2016 г.
Новини - 18
Работа и доброволчество - 2

Публикации през 2015 г.
Новини - 7
Събития в календара - 1
Обяви - 2

Публикации през 2014 г.
Новини - 1
Работа и доброволчество - 1