Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

Посещения НПО Профил

Европейски център за иновации, образование, наука и култура

Европейски център за иновации, образование, наука и култура

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2020 г.
Новини - 1

Публикации през 2019 г.
Новини - 3

Публикации през 2018 г.
Новини - 2

Публикации през 2016 г.
Новини - 2

Публикации през 2015 г.
Новини - 7
Събития в календара - 1

Публикации през 2014 г.
Новини - 5

Публикации през 2013 г.
Новини - 1