Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
02

Посещения НПО Профил

Сдружение с нестопанска цел ”Поощряване и подпомагане на детски таланти  - Вега”

Сдружение с нестопанска цел "Поощряване и подпомагане на детски таланти - Вега"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2020 г.
Събития в календара - 2

Публикации през 2019 г.
Събития в календара - 1

Публикации през 2018 г.
Новини - 1
Събития в календара - 1

Публикации през 2015 г.
Новини - 1

Публикации през 2014 г.
Новини - 1
Събития в календара - 2