Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
30

Посещения НПО Профил

Фондация "Българска хранителна банка"

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2016 г.
Новини - 4

Публикации през 2015 г.
Новини - 1
Работа и доброволчество - 4

Публикации през 2014 г.
Работа и доброволчество - 3