Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

Посещения НПО Профил

Институт по социални дейности и практики

Институт по социални дейности и практики

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2020 г.
Новини - 7
Позиция - 1

Публикации през 2019 г.
Новини - 14
Събития в календара - 1
Позиция - 1

Публикации през 2018 г.
Новини - 12
Събития в календара - 3

Публикации през 2017 г.
Новини - 39

Публикации през 2016 г.
Новини - 5

Публикации през 2015 г.
Новини - 1