Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06

Посещения НПО Профил

Фондация Синергиa

Фондация Синергиa

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2019 г.
Новини - 3

Публикации през 2018 г.
Новини - 6

Публикации през 2017 г.
Новини - 1
Събития в календара - 1
Работа и доброволчество - 2

Публикации през 2015 г.
Новини - 4
Събития в календара - 1
Обяви - 1