Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

Посещения НПО Профил

Сдружение за прогресивна и отворена комуникация

Сдружение за прогресивна и отворена комуникация

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2018 г.
Работа и доброволчество - 1

Публикации през 2017 г.
Новини - 1

Публикации през 2016 г.
Новини - 1
Събития в календара - 2
Работа и доброволчество - 1

Публикации през 2015 г.
Новини - 2
Събития в календара - 1