Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
24

Посещения НПО Профил

Карин дом

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2019 г.
Новини - 12
Събития в календара - 7

Публикации през 2018 г.
Новини - 18
Събития в календара - 5
Работа и доброволчество - 3

Публикации през 2017 г.
Новини - 3
Събития в календара - 3
Работа и доброволчество - 2

Публикации през 2016 г.
Новини - 12
Събития в календара - 1
Работа и доброволчество - 1

Публикации през 2015 г.
Новини - 3
Работа и доброволчество - 2

Публикации през 2014 г.
Новини - 1

Публикации през 2013 г.
Новини - 1
Работа и доброволчество - 4

Публикации през 2012 г.
Новини - 1
Събития в календара - 2