Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27

Посещения НПО Профил

Фондация Лале

Фондация Лале

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2020 г.
Новини - 2
Обяви - 2

Публикации през 2019 г.
Новини - 7
Събития в календара - 1

Публикации през 2018 г.
Новини - 4
Събития в календара - 1

Публикации през 2017 г.
Новини - 6
Събития в календара - 1

Публикации през 2016 г.
Новини - 8
Събития в календара - 2

Публикации през 2015 г.
Новини - 13
Събития в календара - 1
Обяви - 1

Публикации през 2014 г.
Новини - 11
Обяви - 1

Публикации през 2013 г.
Новини - 14
Обяви - 6

Публикации през 2012 г.
Новини - 13
Събития в календара - 2
Обяви - 18

Публикации през 2011 г.
Новини - 12
Обяви - 3

Публикации през 2010 г.
Новини - 1
Събития в календара - 4