Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
06Национална мрежа за децата със становища по проекта на Правилник за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични болести и промените в медицинския стандарт „Педиатрия“

По повод стартирали от Министерство на здравеопазването обществени консултации, Национална мрежа за децата изпрати становища по проектите на Правилник за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични болести, както и проекта на Наредба за промените в медицинския стандарт „Педиатрия“.

Организацията приветства усилията на Министерство на здравеопазването да осигури достъп до качествена медицинска и немедицинска грижа и услуги за децата с увреждания и хронични заболявания чрез регламентирането на Центровете за комплексно обслужване и насърчаването на мултидисциплинарен и интегриран подход в работата им. В същото време, прави впечатление, че в проекта на Правилник за дейността на Центровете никъде не се упоменава какъв следва да бъде капацитетът на дейността им в различните направления (амбулаторен и стационарен блок) и как финансирането им ще бъде обвързано с него и постигнатите резултати за децата и техните родители. Правилникът не дава яснота и кои деца ще ползват дневната грижа и на какъв принцип ще бъде определен нейния обхват и капацитет, както и как ще се избегне дублирането на услуги, които предстоят да се разкриват от социалната система.

Становището на Мрежата дава и конкретни препоръки по отношение участието на родителите в изготвянето и съгласуването на медико-социалния план, осигуряване на възможност за придружители на детето и при прием в отделението за специални грижи за деца до една година в стационарния блок, както и прецизиране на текстове от проекта по отношение насочването на детето, приема и напускането на Центъра и работата на мулти-дисциплинарния екип. Пълното становище може да бъде видяно по-долу.

В позицията относно предлаганите промени в медицинския стандарт „Педиатрия“Мрежата приветства включването към основните задачи на педиатрията участие в дейности по превенция на изоставянето, ранно детско развитие, интегрирани здравно-социални услуги за деца и други. В същото време, организацията предлага текстовете на стандарта да бъдат разширени с разбирането на СЗО за здравето като пълно физическо, психическо или социално благополучие на индивида, а не само липсата на болест.

Част от конкретните препоръки по документа са свързани и с изискванията за оказване на медицинска помощ по педиатрия в структури на лечебни заведения, където се предлага текстовете да не бъдат ориентирани към „препоръчителен характер за боядисване в светли, приветливи цветове и оборудвани с мебели, пособия и начин, създаващ спокойна и предразполагаща децата атмосфера“, а към задължителен характер и регламентиране на гратисен период за реализиране на изискванията.

Позицията на организациите членове на Мрежата е, че създаването на подходяща среда за децата във всички родилни и детски отделения в страната следва да бъде една от приоритетните задачи в политиката на Министерството за подобряване на майчиното и детското здравеопазване.

 

Пълен текст на становището по Правилник за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични болести – Stanovishte_CEKO_NMD_31102016_FIN (DOCx, 45 KB)

Пълен текст на становището по новия медицински стандарт „Педиатрия“ (DOCx, 43 KB) 

Публикувано от:

Национална мрежа за децата

 

 

Сходни публикации

16.01.2019
Защо съм против прилагането на телесно наказание? Защо съм против прилагането на телесно наказание?

Във връзка с публикуваният  и представен за обществено обсъждане „Проект на Национална стратегия за ...

10.07.2018
Насилието като социално-педагогически проблем Насилието като социално-педагогически проблем

„Ние, народните представители от Седмото Велико народно събрание, в стремежа си да изразим волята ...

17.07.2017
Цвета Брестничка: Насилието в медиите се обезсилва, ако наблегнем на дигиталната и медийна грамотност при децата  Цвета Брестничка: Насилието в медиите се обезсилва, ако наблегнем на дигиталната и медийна грамотност при децата

В много случаи медиите си позволяват нарушения в гонене на висок рейтинг в по-скандални предавания и ...