Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
19Становище на Фондация „За Нашите Деца“ по проекта на Наредба за стандартите за ранно детско развитие

Становище на Фондация „За Нашите Деца“ по проекта  на Наредба за стандартите за ранно детско развитие

Работна група с участието на експерти от държавния и неправителствения сектор да прецизира проекта на Наредба за стандартите за ранно детско развитие, който беше изготвен от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката и публикуван за обществено обсъждане. Това предлага фондация „За Нашите Деца“ в изпратено до институциите становище, в което изразяваме готовността си активно да участваме в работната група, която да направи преглед на всички постъпили предложения за промени и коментари и да изработи рамка и план за прилагането и внедряването на наредбата. Според нас е важно е това да бъде поставено в рамките на по-широкия процес на разработване на национална стратегия за ранното детско развитие - документ, който да очертава споделена философия и единен подход към ранното детство на национално ниво. Нашата фондация работи в сферата на ранното детско развитие вече дълги години и ние се радваме, че в последно време има растящ обществен интерес към тази тема

 

Оценяваме положително усилията на държавата за изготвянето на наредбата, чиято цел е да повиши качеството на грижата в яслените групи за деца като спомогне за осигуряването на стимулираща среда за всички деца. Приветстваме определянето в нея на ранното детско развитие като национален приоритет, както и отчитането на факта, че инвестициите в него са с по-висока обществена възвръщаемост от инвестициите в повечето други сфери.

 

Същевременно в проекта за Наредба има сериозни пропуски.

Един от най-съществените е липсата на каквото и да било внимание за децата с увреждания и забавяне в развитието, които изобщо не фигурират в документа. Не става ясно как ще се проследява прогреса на децата и какво се случва с тези от тях, които не достигат до определените за възрастта си стандарти. Липсват адекватни механизми за проследяване и ранна идентификация на рисковете.

Ако приемем, че една от най-основните функции на стандартите за ранно детско развитие е да подкрепи ранната идентификация на проблемите и образователните затруднения, следва да има регламент за процеса, който се прилага ако такива бъдат установени. От особено значение е навременното насочване към специализирани услуги за ранна детска интервенция и други подкрепящи терапии и социални услуги в общността.

В проекта за Наредба на родителите се определя ролята на пасивни наблюдатели, а не на активни участници в прилагането на стандартите за ранно детско развитие.

 

От съществено значение за успеха на наредбата и целите, които си поставя, е проследяването на нейното прилагане и конкретните действия и ресурси, които ще бъдат заложени за нейното изпълнение. Най-ключовият елемент от това е осигуряването на обучения за персонала, които да подкрепят развитието на умения за работа с децата.

 

С пълния текст на становището на фондация „За Нашите Деца“ по проекта за Наредба за стандартите за ранно детско развитие можете да се запознаете тук.


 

Публикувано от:

За Нашите Деца

 

Сходни публикации

08.01.2018
Становище на БАОО по отношение на предложените законодателни промени в майчинството при осиновяване Становище на БАОО по отношение на предложените законодателни промени в майчинството при осиновяване

Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ внесе в Министерство на труда и социалната политика своето ...

08.01.2018
Истанбулската конвенция не въвежда „трети пол” и не е инструмент за пропаганда Истанбулската конвенция не въвежда „трети пол" и не е инструмент за пропаганда

По повод на разгорещените дебати и кампанията срещу ратифицирането на Конвенцията на Съвета на ...