Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
09Становище на БЦНП относно Проект на Закон за държавните помощи

На 12 май 2017 г. на Портала за обществени консултации беше публикуван Проект на Закон за държавните помощи. Законопроектът цели усъвършенстване и прецизиране на процедурите и практиките в националното законодателство по държавните помощи във връзка с модернизираните от Европейската комисия /ЕК/ правила по държавните помощи в периода 2012 – 2014 г., развитието в практиката на ЕК и тълкуванията на Съда на ЕК в областта на държавните помощи.

През последните няколко години БЦНП изследва режима на държавните помощи и минималните помощи по повод прилагането им към финансирането на проекти от оперативните програми на юридически лица с нестопанска цел в България. Ето защо намираме за необходимо и навременно законодателното уреждане по нов и по-подробен начин на тази материя. За съжаление обаче, считаме, че направените предложения за недостатъчни с оглед създаването на наистина ефективна уредба, така че да даде правна сигурност както за администраторите и/или получателите на държавни помощи, така и гаранции за правилното и адекватно прилагане на свързаното европейско законодателство.

Конкретните ни съображения, както и съответни предложения, можете да видите в становището на БЦНП по Проекта на Закон за държавните помощи. Становището е публикувано и на http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2681, като крайният срок за изпращане на мнения и коментари е 11 юни 2017 г.  
 
Становище на БЦНП по Проекта на Закон за държавните помощи 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

28.07.2020
„Протестите през лятото на 2020 година и бъдещето след тях” „Протестите през лятото на 2020 година и бъдещето след тях”

БОЛД публикува седем основни искания за бъдещето на България след кабинета „Борисов 3”, в своята ...

23.07.2020
Използването на проблемите на най-уязвимите хора за политически цели трябва да спре! Използването на проблемите на най-уязвимите хора за политически цели трябва да спре!

Национална мрежа за децата и още 55 граждански организации* изпратихме отворено писмо до народните ...

14.07.2020
НПСС с позиция за насилието над студенти НПСС с позиция за насилието над студенти

ОТНОСНО: Употребата на агресия от страна на органите на реда към студентите, участвали в протеститеНие, ...