Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
28Национална пациентска организация иска налагане на частично вето върху Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.

Днес Национална пациентска организация (НПО) входира в деловодството на Президента на РБ писмо с искане за налагане на вето върху Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. в частта на § 6 от Преходните и заключителни разпоредби. (В прикачения файл можете да намерите пълния текст на писмото с искане за налагане на вето до Президента на РБ.)

 

Искането касае частта от Закона, с която се предлага пълна забрана на реимбурсиране от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) през 2018 г. на лекарствени терапии с ново международно непатентно наименование „за което е подадено заявление за включване в позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.6, т.1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и включени в позитивния лекарствен списък лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които подлежат на заплащане за първи път през 2018 г.“.

 

Национална пациентска организация счита, че тези текстове нарушават правата на пациентите за достъп до лечението, от което се нуждаят. Вярваме, че осигуряването на жизненоважно, дори животоспасяващо лечение е от първостепенно значение и оптимизирането на разходите не бива да става за сметка на ограничаване достъпа до лечение.

 

Ако забраната за новите лекарства остане, много пациенти ще се окажат без алтернатива на лечението си. Сред засегнатите ще бъдат болните от хронична лимфоцитна левкемия, идиопатична белодробна фиброза, остра лимфобластна левкемия (засягаща деца), хидраденит, идиопатична тромбоемболична пулмонална хипертония, хроничен панкреатит, медуларен карцином на щитовидната жлеза, хемангиоми при деца, активен ревматоиден артрит, хормонално позитивен/ХЕР-2 негативен метастатичен рак на млечната жлеза, мултиплен миелом, метастазирал меланом, акромегалия, бъбречен ангиомиолипом, тежка астма, недребноклетъчен рак на бял дроб и др.

 

„Никой от нас не знае дали утрешният ден няма да го срещне с някое от тези заболявания. А Мораториумът касае лечението не само на тях, но и всички нови терапии, които междувременно бъдат създадени за противодействие на нелечими досега заболявания" - казват от НПО.


Национална пациентска организация подкрепя и организирания в социалната мрежа Фейсбук от пациенти протест срещу Мораториума, който ще се проведе на 09.12.2017 г. (събота) от 11:00 ч. на площада пред Народното събрание в София.

Пълният текст на писмото.


Източник: Национална пациентска организация, 05 декември 2017

 

 

Сходни публикации

23.05.2018
Становище във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта Становище във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта

Български дарителски форум и други партньорски неправителствени организации изпратиха свое становище във ...

27.04.2018
Изявление на Национален младежки форум относно младежкото участие и проведената Европейска младежка конференция в София Изявление на Национален младежки форум относно младежкото участие и проведената Европейска младежка конференция в София

ИЗЯВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ ОТНОСНО МЛАДЕЖКОТО УЧАСТИЕ И ПРОВЕДЕНАТА ЕВРОПЕЙСКА ...