Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
23Позиция на Сдружение „ЮНИТИ“ относно предстоящата ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция)

Позиция на Сдружение „ЮНИТИ“ относно предстоящата ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция)

Позиция на Сдружение „ЮНИТИ" относно предстоящата ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

 (Истанбулска конвенция)

 

Сдружение „ЮНИТИ“ изразява настоящата си позиция поради възникналите изключително погрешни и съзнателно подвеждащи тълкувания от страна на различни лица и органицации на текста на Истанбулска конвенция, тиражирани по медиите през последните седмици, по повод предстоящата ратификация на Конвенцията.

Истанбулската конвенция е документ, който предлага цялостен подход за превенция и справяне с насилието над жени и домашното насилие.

Целите на конвенцията са ясно записани в Глава 1, Член 1 - Цели на Конвенцията:

1.   а/ да защитават жените от всякакви форми на насилие и да предотвратяват, преследват и премахват насилието срещу жените и домашното насилие;

б/ допринасят за премахването на всички форми на дискриминация срещу жените и насърчават същественото равенство между жените и мъжете, включително чрез овластяване на жените;

в/ разработване на всеобхватна рамка, политики и мерки за защита и подпомагане на всички жертви на насилие над жени и домашно насилие;

г/ насърчаване на международното сътрудничество с цел премахване на насилието срещу жени и домашното насилие;

д/ оказват подкрепа и съдействие на организациите и правоприлагащите органи за ефективно сътрудничество, за да се възприеме интегриран подход за премахване на насилието срещу жени и домашното насилие.

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие, известна неофициално като Истанбулската конвенция, е първият европейски договор насочен специално към насилието срещу жени и домашното насилие. Той установява минимални стандарти за предотвратяване, защита, наказателна отговорност и услуги. Страните, които ратифицират Конвенцията трябва също да осигурят горещи телефонни линии, подслони, медицински услуги, консултации и правна помощ.

Всяка трета жена в Европейския съюз е била подложена на някаква форма на физическо и/или сексуално насилие, казва проучване на Агенцията за основните права на ЕС.

Българските политици са длъжни да предприемат спешни мерки за присъединяване към Конвенцията. Те трябва да го направят днес, не утре. Всяка трета българка живее със страх от насилие в интимната среда и това не е личен проблем. 

Това е проблем на българското общество.

 

Пълен текст на Истанбулска конвенция

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e


https://rm.coe.int/168046246f 

Публикувано от:

Юнити

 

Сходни публикации

08.01.2018
Становище на БАОО по отношение на предложените законодателни промени в майчинството при осиновяване Становище на БАОО по отношение на предложените законодателни промени в майчинството при осиновяване

Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ внесе в Министерство на труда и социалната политика своето ...

08.01.2018
Истанбулската конвенция не въвежда „трети пол” и не е инструмент за пропаганда Истанбулската конвенция не въвежда „трети пол" и не е инструмент за пропаганда

По повод на разгорещените дебати и кампанията срещу ратифицирането на Конвенцията на Съвета на ...

04.01.2018
„Асоциация на бащите в България” е твърдо ПРОТИВ ратификацията от България на Истанбулската конвенция „Асоциация на бащите в България" е твърдо ПРОТИВ ратификацията от България на Истанбулската конвенция

„Асоциация на бащите в България" е твърдо ПРОТИВ ратификацията от България на Истанбулската конвенция! С ...