Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26Позиция на НАРУ за приема в детските градини в София

ПОЗИЦИЯ

НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИОтносно: Прием на деца със специални образователни потребности и хронични заболявания в детските градини на територията на Столична Община


Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) обединява педагогически специалисти, работещи за пълноценното приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности в цялата страна.

Във връзка с разразилите се в последно време дискусии, свързани с приема на деца със специални образователни потребности и хронични заболявания в детските градини на територията на Столична Община бихме искали да изразим следната позиция:

Децата със специални образователни потребности и хронични заболявания срещат редица затруднения при тяхната адаптация и обучение, което изисква предварителна внимателна оценка на общообразователната среда. Това може да включва комплекс от дейности, включително предварително опознаване на детските учители, обучение на персонала, осигуряване на помощник на учителя и др.

В тази връзка е неприемливо да се очаква, че тези деца трябва задължително да участват при извършването на автоматично класиране от информационната система на Столична Община. Необходимо е да се планират такива места във всяка детска градина за такива деца. В тази посока са и законодателните изисквания свързани с това, че детските градини и училищата не могат да отказват прием и обучение на деца и ученици със специални образователни потребности.

На територията на София има над 600 деца със специални образователни потребности и хронични заболявания, които се обучават в детски градини и не може чрез какъвто и да е софтуер да се ограничава техният достъп до образование.

Много са случаите в практиката когато приема на тези деца е изключително сложен именно поради спецификата на техните затруднения и те биват отквърлени.

Недопустимо е да се фиксира задължително класиране на тези деца в информационна система, защото техните индивидуални потребности са твърде различни и специфични.

Необходимо е цялото общество да направи всичкo възможно за осигуряване на възможности за пълноценно приобщаващо образование на тези деца.
 

Публикувано от:

 

 

Сходни публикации

30.03.2017
Мария Виденова: Дислексията е дар, но трябва държавата и учителите също да го разберат Мария Виденова: Дислексията е дар, но трябва държавата и учителите също да го разберат

Дислексията не е заболяване, а различен начин, по който мозъкът обработва информацията. Между 10 и 15% ...

08.04.2015
Как ще живеем заедно, ако не учим заедно?

Позиция на Национален алианс „Усмихни се с мен", Национална асоциация на ресурсните учители, сдружение ...