Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27Становище на Национален младежки форум по отношение на Европейската младежка конференция в София

Национален младежки форум е най-голямото формално обединение на младежки организации в България и е платформа на 49 младежки организации, представляваща мнението на над 100 000 млади хора в България. В качеството си на национален младежки съвет на България, пълноправен член на Европейски младежки форум и председателстващ Националната работна група по Структурен диалог, както и участник в Европейския комитет по наблюдение на Структурния диалог, бихме искали да изкажем своите притеснения относно провелата се Европейска младежка конференция под егидата на Българското председателство.

Структурният диалог е инструмент за пълноценно включване и участие на младите хора в различните етапи от процеса по вземане на решения на национално и европейско ниво. Младежките делегати от цяла Европа заедно с представителите на институциите, работещи с и за младите хора, Европейската комисия, Европейски младежки форум и други европейски партньори работят заедно в рамките на процеса от 10 години насам.

Европейските младежки конференции са част от европейския процес Структурен диалог и се провеждат в рамките на ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз.

По време на VI цикъл на Структурния диалог Естония, България и Австрия заедно поставиха фокус върху изработването на първите Европейски младежки цели. Формулирането в рамките на Европейската младежка конференция в София не би било възможно без участието на множество партньори и консултации с над 40 000 младежи от цяла Европа.

Процесът на Структурния диалог е важен инструмент за пълноценно участие и включване на младите хора и има фундаментално значение за националните младежки съвети на държавите и международните младежки организации, чрез които младите хора са представени на европейско равнище.

Като платформа, обединяваща 49 младежки организации, и пълноправен член а Европейски младежки форум, отчитаме нуждата от пълноценно включване на младите хора в процеса на изготвяне на политики, които пряко ги касаят.

С оглед на това изказваме своята позиция и становище по следните въпроси:

  1. Членовете на Националната работна група, начело с Национален младежки форум, бяха изключени от процеса по същинската организация на конференция от страна на Министерството на младежта и спорта. Доказателство за това са редици официални писма и срещи, в които многократно предлагахме помощ и експертиза в подготовката и реализацията на събитието.

  2. Европейският комитет по управление на Структурния диалог и Националната работна група по Структурния диалог в България многократно изискваха програма с официалните говорители от министерството, която не им беше предоставена. Ден преди началото на Европейската младежка конференция бяхме информирани, че председателят на Европейски младежки форум - Луис Алварадо - няма да бъде включен в проведения граждански диалог.
  1. За първи път в историята на Структурния диалог младежките делегати са задължени да закупят самолетните си билети сами, като след това Министерство на младежта и спорта ще им възстанови разходите по банков път.  За нас е недопустимо събитие с подобен характер, което си поставя за цел да създаде достъпна среда за младежко участие, да задължава младежките делегати да закупят своите билети предварително, предвид че това не се е случвало в предходните години и би следвало да се използва обичайната практика, която е наложена от предишните 15 издания. Силно вярваме и подчертаваме, че подобна практика дискриминира младите хора на икономически принцип.

  2. Силно обезпокоени сме от изключването на ключовия партньор в лицето на Европейския младежки форум по време на панелните дискусии. Оценяваме, че бяха представени различни заинтересовани страни, основно от агенциите на ООН, но концепцията за Структурен диалог и Европейските младежките цели не бяха обект на дискусията в панелите с високо политическо участие. Считаме, че ограниченото време за въпроси от страна на участниците, предвидено само в панела “Граждански диалог”, доведе до усещане, че младите хора в залата се ползват само за украса.

  3. Отчитаме включването на млади хора от глухата общност като позитивна практика и поздравяваме организаторите за предприетите действия в тази посока. Важно е да се отбележи, че достъпната и включващата среда не включва само и единствено наличието на жестов превод единствено по време на панелите и недостатъчен брой преводачи в работните групи.  По време на последния ден младежите от глухата общност изразиха своето недоволство от случилото се и ние изразяваме пълната си подкрепа към тях.
  1. Организаторите на Европейската  младежка конференцията в лицето на Министерство на младежта и спорта демонстрираха грешни схващания за процеса на Структурния диалог и организацията на конференцията. Бихме искали да обърнем внимание, че младите хора участваха в конференцията, за да допринесат към създаването на Европейските младежки цели, а не за да се насладят на нощния живот в страната ни. Считаме, че разходването на публични средства за организацията на частно парти, с танцуващи полуголи жени и безплатен алкохол не отговаря на ценностите на европейската общност и подронва авторитета на страната ни.
  1. За нас доброволчеството е акт на безвъзмездно предоставяне на труд и осъждаме остро инструкциите към доброволците от страна на Министерството на младежта и спорта. Подобен акт противоречи на фундаменталните демократични принципи, гарантиращи правото на свободно изразяване. Важно е да отбележим, че в единствените 30 минути, предоставени за въпроси от страна на участниците, имаше предварително подготвени въпроси из участници в публиката - порочна практика, която бе осъдена и от председателя на Европейски младежки форум Луис Алварадо.


Вярваме, че Българското председателство на Съвета на ЕС е изключителна възможност за страната ни да се заяви като пълноправен партньор в Европейския съюз. Не бихме искали да омаловажим усилията на българското правителство в провеждането на редица събития по време на Председателството, но призоваваме държавата ни да отчете нуждата от реално и качествено участие на младите хора в процесите на вземане на решения. Очевидно е, че в тази конференция организаторите от страна на Министерство на младежта и спорта показаха неразбиране и неуважение към процеса.

В заключение изразяваме задоволството си от създаването на Европейските младежки цели и острата реакция от европейските ни партньори за случилото се по време на конференцията и вярваме, че държавата ни ще бъде достатъчно далновидна да поеме политическа отговорност и реално да започне да инвестира в младите хора и младежкия сектор в България.

Становището е изготвено от Управителния съвет на Национален младежки форум.Източник: Национален младежки форум, 25 април 2018

 

 

 

Сходни публикации

22.06.2016
Веселина Божилова: Баналното зло Веселина Божилова: Баналното зло

В жегата край реката се диша. Затова полицаите са седнали на пейката и пушат, докато чакат медиците ...

07.04.2015
Д-р Милен Врабевски: Все повече млади хора с български произход идват да учат у нас и остават тук

Над 200 ученици от Родопите и Североизточна България, както и младежи с български корени от Украйна, ...