Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
19Граждански организации предлагат корекции в прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Десет неправителствени организации предлагат промени в публикувания за обществено обсъждане проект на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Документът регулира процедурите и мерките, които задължените лица, в т.ч. юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) следва да разработят, за да могат да идентифицират и оценят риска за пране на пари от страна на потенциални партньори и/или клиенти.

В общо становище до премиера Бойко Борисов представителите на гражданския сектор подкрепят разграничаването на ЮЛНЦ от останалите задължени субекти по закона срещу изпирането на пари с оглед на спецификата на дейността им. Предложеният проект на правилник обаче не взима предвид съществуващите механизми за дарение, смятат десетте организации. Например не се изисква проверка на дарителите, когато даренията се събират чрез кутии за дарения или по банков път. Извън обхвата на това изключение обаче остават сходни механизми като постъпленията от благотворителни събития.

Освен това, според подписалите становището, в правилника има недостатъчно ясни текстове, както и задължения, които ще доведат до допълнителна административна тежест за ЮЛНЦ и невъзможност за осъществяване на мерките по закона.

Цялото становище можете да видите в приложения файл.
Източник: Български дарителски форум, 20 ноември 2018

 

 

Сходни публикации

14.03.2019
Неправителственият сектор иска ясни критерии за оценка на риска от пране на пари Неправителственият сектор иска ясни критерии за оценка на риска от пране на пари

Гражданските организации нямат собственици – могат да декларират само учредители и представляващи, се ...

11.02.2019
Граждански организации искат равнопоставеност в органите за управление на „Натура 2000“ Граждански организации искат равнопоставеност в органите за управление на „Натура 2000“

Група неправителствени организации и мрежи с над 120 членове от цялата страна, сред които и Български ...