Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
19Позиция на Фондация „П.У.Л.С." за Национална стратегия за детето 2019-2030

Позиция на Фондация „П.У.Л.С." за Национална стратегия за детето 2019-2030
Децата се нуждаят от грижа, закрила, любов и сигурност, за да израснат като самостоятелни и пълноценни личности.

Като организация, регистрирана в обществена полза и работеща от 20 години на територията на цялата страна и в европейски мащаб по програми за превенция и директни услуги за деца, пострадали от насилие, трафик и други рискови групи, Фондация „Позитивни умения на личността в социума” заявява своята подкрепа ЗА разработването и приемането на  Национална стратегия за детето 2019-2030 г, изградена върху разбирането за политики, насочени към гарантирането на правата на децата и подкрепа на семействата в отглеждането на децата. 

Фондация „П.У.Л.С.” споделя мисията, целите, както и новата визия на стратегическия документ под мотото: „Всяко дете в България, на всеки етап от детството си, живее и развива своя потенциал в интегрирана здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние, при осигурена подкрепа на родителите и на професионалистите, които полагат грижа за децата“. Националната Стратегията е важен инструмент за дългосрочно планиране на благосъстоянието на всички деца на Р.България, базирана на основните принципи, стандарти и цели, заложени в Конвенцията за правата на детето (КПД).

Проектът на Националната стратегия за детето и семейството задава насоки в развитието на политики за деца до 2030 година, поставяйки един от най-важните акценти, а именно потребността от идентифициране на необходимите промени както в нормативен, така и в практически план, които да минимизират употребата на телесно наказание над деца и домашното насилие, и да гарантират спазването на правата на децата.Политическата воля за премахване на насилието над деца, в частност - „телесното наказание” на деца и промяна на обществените нагласи е основен и решаващ фактор в борбата срещу този феномен.

Ако се появи легална забрана на телесното наказание в българското законодателство, това означава, че като общество сме повярвали искрено, че детето заслужава не по-малко уважение от възрастния, че колкото и малко да е то, тялото му е лично и неприкосновено. Тогава децата ще се формират в духа на забрана на телесното наказание, ще се намали насилието между децата и когато пораснат и станат родители за тях ще бъде напълно естествено да не го използва.Всяко Дете има право на защита от насилие. А ние трябва да бъдем защитници на правата на децата всеки ден.

Пълният текст на Националната стратегия за детето(2019 – 2030) можете да видите тук http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4012&success=1#addcomment 

Пълният текст на Становището на Фондация “П.У.Л.С.” по повод обществената дискусия на проекта можете да видите тук: http://pulsfoundation.org/wp-content/uploads/2019/01/PULSE-support-NSC-1.pdf 

Публикувано от:

Фондация Позитивни умения на личността в социума

 

Сходни публикации

14.03.2019
Неправителственият сектор иска ясни критерии за оценка на риска от пране на пари Неправителственият сектор иска ясни критерии за оценка на риска от пране на пари

Гражданските организации нямат собственици – могат да декларират само учредители и представляващи, се ...

11.02.2019
Граждански организации искат равнопоставеност в органите за управление на „Натура 2000“ Граждански организации искат равнопоставеност в органите за управление на „Натура 2000“

Група неправителствени организации и мрежи с над 120 членове от цялата страна, сред които и Български ...