Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
21Предложените промени в Закона за биологичното разнообразие са в ущърб на обществения интерес и природата

Предложените промени в Закона за биологичното разнообразие са в ущърб на обществения интерес и природата

Промените в предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие са насочени към намаляване и елиминиране на гражданското участие в процесите на вземане на решения и в управлението на Натура 2000, като фаворизират ограничени, частни интереси. Те влизат в противоречите с целите и изискванията на двете природозащитни директиви (Директива за птиците и Директива за местообитанията), както и с конституционно и законово регламентирани права на гражданското общество в България.

Предложените промени не водят до намаляване на административната тежест, а я увеличават като създават  предпоставки за субективизъм и корупция. Задължението за предоставяне на първични биологични данни, подлежащи на интерпретация без условия и гаранции, е безпрецедентно и, освен противоконституционно и незаконно, дава права на институцията по непрозрачен и нерегламентиран начин да манипулира първичните данни с неясна цел.


Българското дружество за защита на птиците твърдо застава на позиция, че предложеният Законопроект трябва да бъде оттеглен и преработен с участието на научната общност и гражданското общество по начин, който да гарантира постигане на обществения интерес за опазване на биоразнообразието и целите на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.


Позицията на БДЗП може да намерите тук. Пълното становище на БДЗП ще бъде внесено в законово установения срок (8 февруари 2019 г.) и ще бъде публикувано на интернет страницата на www.birds.bg.


Снимка: Добромир Добрев

Източник: Българското дружество за защита на птиците, 06 февруари 2019

 

 

Сходни публикации

20.02.2019
Декларация на Национално младежко сдружение относно промените в Изборния кодекс

Официална декларация на председателя на Национално младежко сдружение на Република България г-н ...

11.02.2019
Граждански организации искат равнопоставеност в органите за управление на „Натура 2000“ Граждански организации искат равнопоставеност в органите за управление на „Натура 2000“

Група неправителствени организации и мрежи с над 120 членове от цялата страна, сред които и Български ...