Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
21Предложените промени в Закона за биологичното разнообразие са в ущърб на обществения интерес и природата

Предложените промени в Закона за биологичното разнообразие са в ущърб на обществения интерес и природата

Промените в предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие са насочени към намаляване и елиминиране на гражданското участие в процесите на вземане на решения и в управлението на Натура 2000, като фаворизират ограничени, частни интереси. Те влизат в противоречите с целите и изискванията на двете природозащитни директиви (Директива за птиците и Директива за местообитанията), както и с конституционно и законово регламентирани права на гражданското общество в България.

Предложените промени не водят до намаляване на административната тежест, а я увеличават като създават  предпоставки за субективизъм и корупция. Задължението за предоставяне на първични биологични данни, подлежащи на интерпретация без условия и гаранции, е безпрецедентно и, освен противоконституционно и незаконно, дава права на институцията по непрозрачен и нерегламентиран начин да манипулира първичните данни с неясна цел.


Българското дружество за защита на птиците твърдо застава на позиция, че предложеният Законопроект трябва да бъде оттеглен и преработен с участието на научната общност и гражданското общество по начин, който да гарантира постигане на обществения интерес за опазване на биоразнообразието и целите на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.


Позицията на БДЗП може да намерите тук. Пълното становище на БДЗП ще бъде внесено в законово установения срок (8 февруари 2019 г.) и ще бъде публикувано на интернет страницата на www.birds.bg.


Снимка: Добромир Добрев

Източник: Българското дружество за защита на птиците, 06 февруари 2019

 

 

Сходни публикации

05.04.2019
Становище на Българския хелзинкски комитет във връзка с назначаването на Данаил Кирилов за министър на правосъдието Становище на Българския хелзинкски комитет във връзка с назначаването на Данаил Кирилов за министър на правосъдието

В четвъртък сутринта министър-председателят на Република България, Бойко Борисов, номинира ...

25.03.2019
Граждански организации са против данъчните облекчения за дарения към НЗОК Граждански организации са против данъчните облекчения за дарения към НЗОК

Намаляването на 50% от данъчната основа за дарение към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще ...