Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16Граждански организации искат равнопоставеност в органите за управление на „Натура 2000“

Граждански организации искат равнопоставеност в органите за управление на „Натура 2000“

Група неправителствени организации и мрежи с над 120 членове от цялата страна, сред които и Български дарителски форум, настояват за равнопоставена представителност на гражданския сектор в органите за управление на мрежата „Натура 2000“ и защитените зони.

Те заявяват това в становище по публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

В проектозакона се предвижда създаването на Национален консултативен съвет за мрежата Натура 2000 към министъра на околната среда и водите и Комитети на заинтересованите страни към регионалните органи за управление на защитените зони. Формулировките на текстовете в съответните параграфи на документа обаче боравят с несъществуващи в правния мир понятия, не включват важни елементи от структурирането на такива органи като брой членове и квоти за участие. Така те предпоставят субективно тълкуване, което би рефлектирало върху работата и ефективността на съветите и комитетите, смятат неправителствените организации.

Освен това текстовете в ЗИД на ЗБР не обясняват какви неправителствени организации биха могли да се включват в съветите и комитетите и по какви критерии. В същото време обаче поставят неотносими към сферата изисквания като „национален мащаб“ и наличие на членска маса.

Подписалите становището граждански организации предлагат конкретни критерии и механизми за включване на сектора в органите за управление по ЗБР. Можете да ги видите в пълния текст на становището тук 

 

Сходни публикации

06.06.2019
Деца се настаняват извън семейството само в краен случай и след съдебно решение Деца се настаняват извън семейството само в краен случай и след съдебно решение

Министерството на труда и социалната политика остро възразява срещу манипулативните твърдения и ...

05.06.2019
Над 100 граждани и общественици с протестно писмо срещу репортаж на Карбовски за отнето в Холандия дете Над 100 граждани и общественици с протестно писмо срещу репортаж на Карбовски за отнето в Холандия дете

Над 100 граждани и общественици са подписали отворено писмо по повод предаването "Карбовски: ...

03.06.2019
Отворено писмо на правозащитници: Българската държава да поеме категоричен ангажимент за изграждане на ефективна система за закрила на децата ни! Отворено писмо на правозащитници: Българската държава да поеме категоричен ангажимент за изграждане на ефективна система за закрила на децата ни!

Ние, долуподписаните представители на неправителствени организации и граждански активисти, от няколко ...