Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23Защо спирането на детските надбавки не е ефективна мярка за връщане на децата в училище?

Становище на Асоциация Родители относно предлагана промяна

в Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане

 

На 19.03.2019 г. на брифинг в Народното събрание представители на управляващото мнозинство и правителството обявиха намерението си да внесат предложение за промяна в Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане, която цели по-строго обвързване на социалните помощи за семействата с редовното посещение на децата в задължителната предучилищна форма на образование и в училище. Мярката предвижда разширяване на периода на действие на сега прилаганата санкция при допуснати 5 неизвинени отсъствия, а именно от един месец на една година.

Като организация, която от години работи в сферата на подобряване на взаимодействието между семейството и училището, Асоциация Родители категорично се противопоставя на това предложение по няколко причини:

1. Липсва анализ на ефекта от досега прилаганата мярка за спиране на помощите за един месец и липсват доказателства, че разширяването на периода на действие на санкцията ще подобри този ефект.

2. Предложението не се основава на анализ на причините за отпадане и/или непосещение на училище, а сред тях най-съществена роля играят бедността, липсата на приобщаваща среда, липсата на подготовка на децата, чийто майчин език е различен от българския, липсата на достъп до качествено образование, липсата на подкрепа при затруднения – все фактори, за преодоляването на които семейството следва да бъде подкрепено, а не санкционирано.

3. Предложението е в противоречие с целта на отпускане на тези помощи, а тя е: осигуряване на екзистенц минимум за децата от семейства с ниски доходи. Лишаването от средства за съществуване влошава още повече ситуацията в семействата и подтиква част от родителите да насърчават децата да се ориентират към дейности за печелене на пари, а не към посещение на училище.


4. Това предложение е дискриминационно, защото наказва децата от бедни семейства. Предпоставянето на тезата, че трябва да се вземат мерки срещу семействата с ниски доходи, а тези, които не получават помощи или нямат проблем да си платят глоба, могат да не ходят на училище, представлява пряка дискриминация.

5. Удължаването на срока на действие на санкцията ще засили риска недобросъвестни родители да упражнавят натиск върху учителите да не отразяват отсъствията на детето, което е предпоставка за конфликти, корупция и допълнително ще изостри отношенията между семейството и училището.

6. В предложението се съдържа вътрешно противоречие – при спиране на помощите за такъв дълъг период се отнема един от възможните мотиви родителите да пращат детето си на училище в рамките на тази година, а именно финансовият. Това е пряка предпоставка за последващо трайно отпадане от образователната система.

Най-важното е, че това предложение по никакъв начин не отчита добрите примери на успешно обхващане на децата в образователната система - а те са там, където има постоянна работа за подобряване на взаимодействието между училището, социалните служби, семействата и общността. Ако наистина искаме да решим проблема с редовното посещение на децата в задължителната предучилищна форма на образование и в училище, това е посоката, в която трябва да се насочат ресурсите – и като финансови средства, и като квалификация, и като време. Асоциация Родители е готова да допринесе със своя капацитет и своята експертност за разработването и прилагането на политики и мерки в тази посока.

Източник: Асоциация Родители, 22 март 2019

 

 

Сходни публикации

18.10.2019
Национална мрежа за децата изпрати призив до премиера за спешни действия срещу дезинформацията Национална мрежа за децата изпрати призив до премиера за спешни действия срещу дезинформацията

Национална мрежа за децата изпрати писмо до премиера Бойко Борисов относно необходимостта от спешни ...

17.10.2019
България се нуждае от политика на нулева толерантност към расизма и омразата България се нуждае от политика на нулева толерантност към расизма и омразата

Расистките прояви по време на футболната среща България – Англия в понеделник се превърнаха в ...

15.10.2019
 Позиция на БХК относно расистките прояви по време на мача между България и Англия за европейската квалификация за Евро 2020 Позиция на БХК относно расистките прояви по време на мача между България и Англия за европейската квалификация за Евро 2020

Организацията призовава за разработване на стратегия за борба с расизма, ксенофобията и хомофобията ...