Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
31Европейският комитет по социални права към България: Прекратяването на месечните помощи поради отсъствие от училище увеличава икономическата и социалната уязвимост на децата

Европейският комитет по социални права към България: Прекратяването на месечните помощи поради отсъствие от училище увеличава икономическата и социалната уязвимост на децата

Решението на органа на Съвета на Европа идва в навечерието на изменения в Закона за социалното подпомагане, които му противоречат.

 

Прекратяването на месечните помощи за деца, които не посещават училище и на тези, които са станали родители, противоречи на Европейската социална харта на Съвета на Европа. Така се произнася Европейският социален комитет – институция в системата на Съвета на Европа – в свое решение от сряда срещу България, постановено по жалба от 2016 г. на организацията Тръст за равни права (Equal Rights Trust).

 

С решението си Комитетът установява две нарушения на чл. 16 от Хартата, гарантиращ правото на семействата на социална, правна и икономическа закрила. Съгласно решението спирането за срок от една година и евентуалното прекратяване на семейните помощи за деца, поради отсъствие на дете от училище, увеличава икономическата и социалната уязвимост на засегнатите деца. По тази причина, Комитетът единодушно приема, че съответната законова мярка не е пропорционална на иначе легитимната цел, която преследва – борбата с отпадането от училище.

 

На второ място, изследвайки националното законодателство, Комитетът установява, че родителите, чиито непълнолетни деца са станали родители, продължават да бъдат носители на родителски права и задължения, а получаването на месечни помощи подпомага реализирането именно на тези техни права и задължения в семейна среда. С оглед на това, Комитетът намира, че мярката по прекратяване на месечните помощи за деца, които са станали родители, не е предприета с оглед на постигане на каквито и да е било легитимни цели и като такава, нарушава чл. 16 от Хартата.

 

Наред с това, Комитетът намира, че описани по-горе мерки засягат в непропорционално висока степен ромите и най-вече момичетата от ромски произход, поради което приема, че е налице и нарушение на забраната за дискриминация.

 

Комитетът не намира нарушение на Хартата във връзка с предоставянето на семейни помощи в натура на непълнолетните майки.

 

Това произнасяне на Европейския социален комитет идва в момент, когато в парламента предстои разглеждането на законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, внесен на 19 март в Народното събрание. Той предвижда обвързване на месечните социални помощи, изплащани на хора с доходи под линията на бедността (75 лв.) с редовното посещение на детска градина и училище от страна на техните деца.

 

„В светлината на приетото в сряда решение на Европейския комитет по социални права, предложените изменения следва да бъдат отхвърлени като противоречащи на социалните и икономически права на гражданите, гарантирани от Хартата и други международни и национални актове“, заяви Красимир Кънев, председател на Българския хелзинкски комитет. „Вместо превенция на отпадането от училище, тези изменения са в състояние да постигнат задълбочаване на бедността и социалната изолация на най-уязвимите групи в обществото“, заяви още той.
Източник: Български хелзински комитет, 29 март 2019

 

 

 

Сходни публикации

20.05.2020
БХК оспорва пред съда заповедта на министъра на здравеопазването, ограничаваща протестите до десет души БХК оспорва пред съда заповедта на министъра на здравеопазването, ограничаваща протестите до десет души

В централните градски части се събират по много повече от десет души, макар и неорганизирано, ...

08.05.2020
Д-р Събина Събева, директор фондация „Международна социална служба“: Законът за социалните услуги ще повиши качеството на услугите и нивото на професионалистите Д-р Събина Събева, директор фондация „Международна социална служба“: Законът за социалните услуги ще повиши качеството на услугите и нивото на професионалистите

Фондация „Международна социална служба – България“ оказва подкрепа на деца и младежи в риск и техните ...

30.04.2020
Георги Богданов, мрежата за децата: Политиците трябва да различават пропаганда от социална реформа Георги Богданов, мрежата за децата: Политиците трябва да различават пропаганда от социална реформа

Законът за социалните услуги трябва да влезе в сила незабавно още на 1 юли и да помогне на цялата ...