Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27Отнемане на деца или подкрепа за родители и семейства?

Както голяма част от българското общество, следим и участваме в дебата, свързан с проекта за Национална стратегия за детето 2019–2030. В текста на документа ние не виждаме основание за страховете, които изпитват част от българските граждани по отношение на стратегията и нейното прилагане. За нас твърдението, че целта на стратегията е деца да бъдат отнемани от семействата им, не отговаря на истината.

 

Предлагаме ви 12 конкретни текста от стратегията, които ни дават основание да мислим така. Надяваме се да помогнем за по-доброто разбиране на политиките в областта на грижата за българските деца и техните семейства.  

 

Според стратегията

 

1. Благосъстоянието на детето е пряко свързано с благосъстоянието на семейството и с подкрепата към родителите“.

 

Стратегията предвижда

 

2. Подобряване на мерките за превенция на изоставянето и разделянето на децата от семействата.

 

3. „Развитие на целенасочени мерки за социална подкрепа на семействата с деца, съобразно нуждите на семействата и рисковете за детето“.

 

4. „Подкрепа и насърчаване на възможностите за съвместяване на личния и професионалния живот на родителите за насърчаване на активната роля и на двамата родители в отглеждането на детето“.

 

5. „Засилване на ролята на медицинските специалисти, детските ясли и детските градини за консултиране, партньорство и подкрепа на родителите за пълноценна грижа за децата в ранна възраст“.

 

6. „Насърчаване на кърменето (вкл. изключителното кърмене до 6-я месец) и здравословното хранене в семейството.“

 

7. „Развитие на национална система за ранна интервенция за подкрепа на децата с увреждания, хронични заболявания и затруднения в развитието и техните родители.

 

8. Подобряване на уменията на медицинските специалисти от доболничната медицинска помощ за ранно разпознаване на прояви на депресия и тревожност при бременните и родилките и предоставяне на психологическа подкрепа за нуждаещите се жени.

 

9. „Развиване на родителските умения и подкрепа на бъдещите родители и родители, които полагат грижи за деца в ранна възраст, за осигуряване на пълноценна грижа в семейна среда, вкл. за осигуряване на условия за игра като основа за развитието на децата в семейството.“

 

10. „Отпадане на регулативните механизми на НЗОК за прегледи и изследвания на деца и разширяване на списъка на лекарствените продукти и консумативи за деца за домашно лечение, както и на медицинските изделия, заплащани от НЗОК.“

 

11. „Осигуряване на достъп до медицински и профилактични дейности за всички бременни жени, както и разширяване на достъпа на здравно неосигурените бременни жени до дейности за проследяване на бременността и здравни грижи“.

 

12.  „Повишаване на обхвата, мониторинг и контрол на профилактичните дейности за майки на деца до 1-годишна възраст“.

 

НПО Портал

Автор: НПО Портал

 

 

 

Сходни публикации

20.05.2020
БХК оспорва пред съда заповедта на министъра на здравеопазването, ограничаваща протестите до десет души БХК оспорва пред съда заповедта на министъра на здравеопазването, ограничаваща протестите до десет души

В централните градски части се събират по много повече от десет души, макар и неорганизирано, ...

08.05.2020
Д-р Събина Събева, директор фондация „Международна социална служба“: Законът за социалните услуги ще повиши качеството на услугите и нивото на професионалистите Д-р Събина Събева, директор фондация „Международна социална служба“: Законът за социалните услуги ще повиши качеството на услугите и нивото на професионалистите

Фондация „Международна социална служба – България“ оказва подкрепа на деца и младежи в риск и техните ...

30.04.2020
Георги Богданов, мрежата за децата: Политиците трябва да различават пропаганда от социална реформа Георги Богданов, мрежата за децата: Политиците трябва да различават пропаганда от социална реформа

Законът за социалните услуги трябва да влезе в сила незабавно още на 1 юли и да помогне на цялата ...