Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22Отнемане на деца или подкрепа за родители и семейства?

Както голяма част от българското общество, следим и участваме в дебата, свързан с проекта за Национална стратегия за детето 2019–2030. В текста на документа ние не виждаме основание за страховете, които изпитват част от българските граждани по отношение на стратегията и нейното прилагане. За нас твърдението, че целта на стратегията е деца да бъдат отнемани от семействата им, не отговаря на истината.

 

Предлагаме ви 12 конкретни текста от стратегията, които ни дават основание да мислим така. Надяваме се да помогнем за по-доброто разбиране на политиките в областта на грижата за българските деца и техните семейства.  

 

Според стратегията

 

1. Благосъстоянието на детето е пряко свързано с благосъстоянието на семейството и с подкрепата към родителите“.

 

Стратегията предвижда

 

2. Подобряване на мерките за превенция на изоставянето и разделянето на децата от семействата.

 

3. „Развитие на целенасочени мерки за социална подкрепа на семействата с деца, съобразно нуждите на семействата и рисковете за детето“.

 

4. „Подкрепа и насърчаване на възможностите за съвместяване на личния и професионалния живот на родителите за насърчаване на активната роля и на двамата родители в отглеждането на детето“.

 

5. „Засилване на ролята на медицинските специалисти, детските ясли и детските градини за консултиране, партньорство и подкрепа на родителите за пълноценна грижа за децата в ранна възраст“.

 

6. „Насърчаване на кърменето (вкл. изключителното кърмене до 6-я месец) и здравословното хранене в семейството.“

 

7. „Развитие на национална система за ранна интервенция за подкрепа на децата с увреждания, хронични заболявания и затруднения в развитието и техните родители.

 

8. Подобряване на уменията на медицинските специалисти от доболничната медицинска помощ за ранно разпознаване на прояви на депресия и тревожност при бременните и родилките и предоставяне на психологическа подкрепа за нуждаещите се жени.

 

9. „Развиване на родителските умения и подкрепа на бъдещите родители и родители, които полагат грижи за деца в ранна възраст, за осигуряване на пълноценна грижа в семейна среда, вкл. за осигуряване на условия за игра като основа за развитието на децата в семейството.“

 

10. „Отпадане на регулативните механизми на НЗОК за прегледи и изследвания на деца и разширяване на списъка на лекарствените продукти и консумативи за деца за домашно лечение, както и на медицинските изделия, заплащани от НЗОК.“

 

11. „Осигуряване на достъп до медицински и профилактични дейности за всички бременни жени, както и разширяване на достъпа на здравно неосигурените бременни жени до дейности за проследяване на бременността и здравни грижи“.

 

12.  „Повишаване на обхвата, мониторинг и контрол на профилактичните дейности за майки на деца до 1-годишна възраст“.

 

НПО Портал

Автор: НПО Портал

 

 

Сходни публикации

06.06.2019
Деца се настаняват извън семейството само в краен случай и след съдебно решение Деца се настаняват извън семейството само в краен случай и след съдебно решение

Министерството на труда и социалната политика остро възразява срещу манипулативните твърдения и ...

05.06.2019
Над 100 граждани и общественици с протестно писмо срещу репортаж на Карбовски за отнето в Холандия дете Над 100 граждани и общественици с протестно писмо срещу репортаж на Карбовски за отнето в Холандия дете

Над 100 граждани и общественици са подписали отворено писмо по повод предаването "Карбовски: ...

03.06.2019
Отворено писмо на правозащитници: Българската държава да поеме категоричен ангажимент за изграждане на ефективна система за закрила на децата ни! Отворено писмо на правозащитници: Българската държава да поеме категоричен ангажимент за изграждане на ефективна система за закрила на децата ни!

Ние, долуподписаните представители на неправителствени организации и граждански активисти, от няколко ...