Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
0476 организации питат правителството – защо се създава риск за децата и родителите, които търсят помощ на 116 111

С отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов и целия Министерски съвет, 76 граждански организации и обединения на организации от 25 населени места в България настояваме да бъдат изяснени причините, по които се създава сериозен риск за търсещите помощ деца и родители. Поводът е официалното съобщение на Държавната агенция за закрила на детето, че „си взима“ оперирането на Националната телефонна линия за деца 116 111.

Националната телефонна линия за деца съществува от 2009 година. От самото си създаване, тя е възложена на външен доставчик, избиран с обществен конкурс по публично обявени правила, а работата му се контролира от държавата. Целта й е да предостави възможност на деца да задават въпроси, които ги вълнуват, или да търсят помощ, когато не знаят към кого да се обърнат – понякога в много тежки ситуации. Понякога работещите на Линията са единствените, които могат да помогнат. Понякога обаждането спасява живот. За десетте години на нейното съществуване, работещите са помогнали на 120 000 деца. Линията, обаче, се ползва не само от деца – десетки хиляди родители, учители и други възрастни също й се доверяват, за да открият отговори на въпроси, които не намират другаде.

Споделената позиция от страна на ДАЗД за взетото решение е, че „институциите се чувстват готови да обслужват сами националния телефон“ и „изразено мнение, че хората предпочитат държавата да контролира телефонната линия“.

В същото време, фактите говорят, че е налице спад в доверието по отношение на помощта, която държавните институции оказват в случаи на деца, жертви на насилие или в трудна ситуация. И макар по документи ролята на ДАЗД да е координиране на политиките за детето, фактите показват, че тя е поставена в зависимо положение и не може, или, както понякога изглежда, няма политическото разрешение – да предприеме необходимите действия.

Затова настояваме за публичен отговор не от ДАЗД, а от Министерски съвет на следните въпроси:

  1. На първо място – какви са причините за взетото решение оперирането на Линията да бъде „прибрано“ от ДАЗД? Наличните данни и факти говорят единствено за успешност, за предотвратяване на конфликт на интереси и гаранция за навременна и адекватна помощ, когато Линията се оперира от външен доставчик.
  2. Има ли общо това решение с пропагандата, дезинформацията и фалшивите новини за работата на Линията, които тиражират повече от година неверни твърдения, подложиха на тормоз работещите на нея и подведоха стотици родители, които стигнаха дотам панически да „спасяват“ децата си от училище преди няколко месеца и по повод на които се води проверка по прокурорска преписка № 1278/19 по описа на Специализирана прокуратура?
  3. Кой ще контролира работата на Линията? Ако ДАЗД са едновременно възлагащ, управляващ и контролиращ орган, кое гарантира, че Националната телефонна линия за деца ще продължи да работи с високо качество? Кой ще следи и предприема мерки, ако се установи нарушение?
  4. Какви са гаранциите, че ДАЗД има готовността и капацитета да поеме оперирането на Линията – сформиран и добре обучен екип, който да поеме веднага работата 24 часа, 7 дни в седмицата, през цялата година?

Настояваме за отговор на тези въпроси, защото България не може да си позволи провал на Националната телефонна линия за деца – единствената, на която деца могат да намерят помощ по всякакви въпроси, когато се нуждаят. Провалът на Линията ще застраши възможността деца и юноши  – някои от тях  с опасност за здравето или живота, техните родители, близки, както и граждани, да получават навременна и адекватна помощ или информация.Източник: Национална мрежа за децата, 11 февруари 2020

 

 

 

Сходни публикации

20.05.2020
БХК оспорва пред съда заповедта на министъра на здравеопазването, ограничаваща протестите до десет души БХК оспорва пред съда заповедта на министъра на здравеопазването, ограничаваща протестите до десет души

В централните градски части се събират по много повече от десет души, макар и неорганизирано, ...

08.05.2020
Д-р Събина Събева, директор фондация „Международна социална служба“: Законът за социалните услуги ще повиши качеството на услугите и нивото на професионалистите Д-р Събина Събева, директор фондация „Международна социална служба“: Законът за социалните услуги ще повиши качеството на услугите и нивото на професионалистите

Фондация „Международна социална служба – България“ оказва подкрепа на деца и младежи в риск и техните ...

30.04.2020
Георги Богданов, мрежата за децата: Политиците трябва да различават пропаганда от социална реформа Георги Богданов, мрежата за децата: Политиците трябва да различават пропаганда от социална реформа

Законът за социалните услуги трябва да влезе в сила незабавно още на 1 юли и да помогне на цялата ...