Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
04С отворено писмо настояваме да се спазват етичните норми при отразяване на теми, свързани с деца

С отворено писмо настояваме да се спазват етичните норми при отразяване на теми, свързани с деца

Национална мрежа за децата, Държавна агенция за закрила на детето и Асоциацията на европейските журналисти – България изпратиха отворено писмо до медиите и техните собственици, директори, продуценти и редактори по повод зачестилото нарушаване на етичните норми на журналистиката при отразяването на теми и проблеми, свързани с деца:

„С тревога и възмущение наблюдаваме зачестилите в последно време нарушения на етичните и професионалните норми на журналистиката от редица електронни, печатни и онлайн медии при отразяване на случаи с деца, пострадали или извършили насилие.

Миналата седмица клип с брутално насилие над дете в Кубрат беше многократно показван и продължава да се показва по редица телевизионни канали и да се разпространява от интернет базирани медии. В края на миналата година, при два тежки случая, единият от които завърши със смърт, самоличността на децата отново беше разкрита.

За пореден път бихме искали да подчертаем, че подобно огласяване на самоличността на дете, при това в уязвимо положение, е на първо място неетично. Неразгласяването на личните данни на деца в беда или жертви на престъпления и запазването на тяхната анонимност е залегнало не само в Етичния кодекс на българските журналисти, но и Закона за закрила на детето (чл. 11а). Той гласи, че „сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители“. Освен това, според Критериите за съдържание, неблагоприятно за деца на СЕМ, медиите „при осъществяването на своята дейност са длъжни да не допускат участие на деца в предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие“.

Припомняме, че всяко показване по телевизия, отпечатване на снимка, преглед на видеоклип на акт на насилие, при който има пострадало дете, е само по себе си нов акт на насилие срещу жертвата. Това причинява т.нар. „вторична виктимизация“, при която децата, жертви на насилие, станали обект на медийно отразяване, изживяват повторна травма от инцидента, нерядко са отхвърляни и стигматизирани от връстниците си и от обществото, преминават през чувства като гняв, объркване и срам.

От друга страна, разпространяването на подобно съдържание води до загуба на чувствителност към насилието и в крайна сметка го умножава непрестанно. То възпитава у децата убеждение, че прибягването до насилие е нещо нормално. Нещо повече, както беше изтъкнато от училищен психолог при последния случай на насилие между деца в Кубрат, за половината от децата в училището, детето, което е извършило насилие се е превърнало в герой и модел за подражание, защото се е появило в огромен брой медии.

Особено голяма е отговорността на онлайн медиите, които не следва да си позволяват да публикуват и поддържат видео и фото съдържание с насилие над деца.

Необходимо е медиите да положат усилия за обучение на своите журналисти по основните принципи на етичното отразяване на деца. През годините има създадени много и адекватни документи, които предоставят информация по темата, след които „Пътеводител на етичното отразяване на децата в медиите“.  Пътеводителят е разработен от УНИЦЕФ и Асоциацията на европейските журналисти – България и има за цел да подпомогне медиите в процеса на етично отразяване на деца и теми, свързани с деца.

С настоящото писмо за пореден призоваваме всички журналисти и медии да се придържат към общоприетите професионални и етични стандарти, за да не играят роля, противоположна на очакванията на обществото да бъдат коректив, а не катализатор на негативните явления в обществото.“

Източник: Национална мрежа за децата, 28 февруари 2020

 

 

 

Сходни публикации

20.05.2020
БХК оспорва пред съда заповедта на министъра на здравеопазването, ограничаваща протестите до десет души БХК оспорва пред съда заповедта на министъра на здравеопазването, ограничаваща протестите до десет души

В централните градски части се събират по много повече от десет души, макар и неорганизирано, ...

08.05.2020
Д-р Събина Събева, директор фондация „Международна социална служба“: Законът за социалните услуги ще повиши качеството на услугите и нивото на професионалистите Д-р Събина Събева, директор фондация „Международна социална служба“: Законът за социалните услуги ще повиши качеството на услугите и нивото на професионалистите

Фондация „Международна социална служба – България“ оказва подкрепа на деца и младежи в риск и техните ...

30.04.2020
Георги Богданов, мрежата за децата: Политиците трябва да различават пропаганда от социална реформа Георги Богданов, мрежата за децата: Политиците трябва да различават пропаганда от социална реформа

Законът за социалните услуги трябва да влезе в сила незабавно още на 1 юли и да помогне на цялата ...